ให้บริการปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ เกี่ยวกับบัญชีและระบบภาษี

  • ให้คำปรึกษาการเริ่มต้นธุรกิจ การจดทะเบียน
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำเอกสารและการควบคุมภายใน
  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีและระบบภาษี
  • การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งทั้งหมด
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบัญชี
  • ให้คำปรึกษา BOI

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting