กรณีจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว ต้องหาผู้ทำบัญชีที่มีสิทธิ์เซ็นต์รับรองในฐานะผู้ทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนกับ สภาวิชาชีพบัญชี พรบ.2547

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting