ทำการบันทึกบัญชีประจำเดือน และแนะนำการทำใบสำคัญแนบเอกสาร และทำสมุดรายวันแยกตามประเภทสมุดรายวัน เช่น สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย, มีการบันทึกบัญชีธนาคารและตรวจสอบยืนยันยอดเงินกับธนาคาร

 • ซ่อม, จำหน่ายหัวจ่ายปั๊มน้ำมัน
 • อาหารสัตว์
 • ของเล่นพลาสติก
 • น๊อต, สกรู
 • รถมอเตอร์ไซด์
 • อะไหล่รถยนต์
 • วัสดุอุปกรณ์ใช้ในโรงงาน
 • วัสดุ, อุปกรณ์ก่อสร้าง
 • แอร์พร้อมติดตั้ง
 • อุปกรณ์เตือนภัยไฟ
 • รถโฟล์คลิฟท์
 • ยางรถยนต์
 • รถบรรทุกเล็ก
 • อะไหล่เครื่องยนต์
 • รถยนต์
 • ปั้มแก๊ส
 • นำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting