สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีการผลิตสินค้า มีโรงงานการผลิต หรือรับสินค้ามาขายต่อ มีการจ้างงาน มีการเสียภาษี จัดทำงบดุล บัญชีรายรับ-รายจ่าย

  • กลึงไสโมลด์
  • ทำสายพานลำเลียงในโรงงาน
  • งานพิมพ์กระดาษคอมพิวเตอร์
  • ทำพาเลทเหล็ก,ไม้
  • โครงไม้เฟอร์นิเจอร์,เฟอร์นิเจอร์
  • ตู้อบและพ่นสี
  • หลอดพลาสติกใสIC
  • ตู้ไฟใช้ในโรงงาน
  • เม็ดพลาสติก
  • น้ำดื่ม

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting