ทำการบันทึกบัญชีประจำเดือน และแนะนำการทำใบสำคัญแนบเอกสาร และทำสมุดรายวันแยกตามประเภทสมุดรายวัน เช่น สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย, มีการบันทึกบัญชีธนาคารและตรวจสอบยืนยันยอดเงินกับธนาคาร

 • รับเหมาก่อสร้าง
 • รับบริการจัดหาบุคลากร
 • รับขนส่ง (โดยรถยนต์)
 • บริการรักษาความปลอดภัย
 • นายหน้าตัวแทนจัดหาสินเชื่อ
 • ให้บริการข้อมูลทางด้านความปลอดภัยในโรงงาน โดยบริการทางเว็ปไซด์
 • รับบริการแพ็คสินค้า
 • อู่ซ่อมรถ
 • รับบริการทำโครงหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม
 • รับบริการวางระบบไฟฟ้า, ประปาโรงงานอุตสาหกรรม
 • บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์, แมนชั่น
 • รับบริการชุบงานโลหะ
 • รับบริการติดตั้งวางระบบเตือนภัยในโรงงาน โรงแรม
 • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมจัดอบรม
 • Shipping

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting