1. ไม่เกิน 1,200,000 ต่อปี
  2. ไม่เกิน 1,800,000 ต่อปี เริ่มใช้ขยายฐานรายได้ใหม่ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting