เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ต้องจัดหาผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี เพื่อดำเนินการทำงบการเงิน ภายใน 5 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชี มิฉะนั้นจะมีความผิด

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting
ปรึกษาเรา